wie is EEVAA?

bureau EEVAA werd in 2004 opgericht door Esther van den Reek : psycholoog en beleidsonderzoeker. Esther is zo’n tien jaar werkzaam geweest als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg (wetenschapswinkel, vakgroep Psychologie, beleidsonderzoeksinstituut IVA). Esther heeft een wetenschappelijke achtergrond, is analytisch sterk en kent de klassieke onderzoeksmethoden maar is vooral ondernemer op het terrein van zorgonderzoek: nieuwsgierig, snel van begrip, evaluerend, gestructureerd, en vertaalt gemakkelijk vragen van opdrachtgevers naar concrete onderzoeksopdrachten – ook inhoudelijk nieuwe onderwerpen.

bureau EEVAA heeft aantoonbare onderzoekservaring op zorgthema’s / binnen het sociaal domein (in de GGZ, VZ, MO, OGGZ, VO, BW, …) en heeft tig tevreden klanten. Opdrachtgevers zijn gemeenten, zorg- en welzijnsorganisatie en cliëntenvertegenwoordigers. Er is veel expertise opgedaan met streetlevel research, onderzoek waarbij bewoners, zorgvragers op locatie opgezocht worden en betrokken zijn bij het onderzoek.

Esther heeft een voorkeur voor onderzoek bij soms complex te bereiken of onzichtbare groepen, is regelmatig een bruggetje voor verschillende partijen, en houdt van onconventionele onderzoeksthema’s en niet-dagelijkse locaties van onderzoek. Vaak vanuit het perspectief van bewoners en met oog voor de uiteenlopende belangen van verschillende professionele spelers in het zorgveld.

bureau EEVAA stelt voor elk onderzoeksproject een kernteam samen.