wie is EEVAA?

bureau EEVAA werd in 2004 opgericht door Esther van den Reek : psycholoog en beleidsonderzoeker. Esther is zo’n tien jaar werkzaam geweest als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg (wetenschapswinkel, vakgroep Psychologie, beleidsonderzoeksinstituut IVA). Als onafhankelijk onderzoeker met een wetenschappelijke achtergrond is ze goed thuis in gedegen onderzoek met klassieke onderzoeksmethoden. Esther heeft een voorkeur voor onderzoek bij soms complex te bereiken of onzichtbare groepen, onconventionele onderzoeksthema’s en niet-dagelijkse locaties van onderzoek. Altijd vanuit cliëntperspectief en met oog voor de uiteenlopende belangen van verschillende professionele spelers daar omheen.

bureau EEVAA bestaat ruim 10 jaar en heeft vooral veel expertise opgedaan met het zogenaamde streetlevel research, onderzoek waarbij de eindgebruiker (de burger, cliënt, zorgvrager, ….) op locatie opgezocht wordt en direct betrokken is. bureau EEVAA is gespecialiseerd in onderzoek bij moeilijk bereikbare groepen gericht op zorgthema’s (in de GGZ, VZ, MO, OGGZ, vrouwenopvang, beschermd wonen, …)    – met nadruk vanuit cliëntperspectief.

Klik hier voor lopende onderzoeken.

bureau EEVAA stelt voor elk onderzoeksproject een kernteam samen.