portfolio, een greep uit meer dan 100 uitgevoerde onderzoeken      

 

 • onderzoek cliëntervaringen Gewoon Thuis, Beschermd Wonen en Opvang in regio Midden-Holland. In opdracht van Gemeente Gouda. In samenwerking met Kernkracht. pdf download logo en zie: Algemeen Dagblad

 • onderzoek cliëntbeoordeling beschermd wonen in regio Midden-Holland. In opdracht van Kernkracht Midden-Holland en Gemeente Gouda.

 • onderzoek naar aangifte- en meldingsbereid van LHBT’s. In opdracht van Gemeente Groningen en COC GD. pdf download logo en zie: Dagblad van het Noorden

 • evaluatie en waardering van en behoefte aan BOR (Bed-op-Recept). In opdracht van Centrale Cliëntenraad Rivierduinen. pdf download logo

 • onderzoek naar de werking van het zorgplan en proces daar omheen. In opdracht van Verslavingszorg Terwille Groningen.

 • instrumentontwikkeling: meetinstrument medezeggenschap voor ambulante GGZ. In opdracht van GGz Rivierlanden cliëntenraad Duin&Bollenstreek.

 • onderzoek naar de waardering van de samenwerking in de Leidse OGGZ-keten, door zorgvrager en professionals. In opdracht van ZON, GGD Hollands Midden, Gemeente Leiden en het OGGZ platform Zuid-Holland Noord. pdf download logo Bekijk het filmpje dat door GGD werd gemaakt n.a.v. het onderzoek.

 • structuren interne organisatie en het opstellen van de roze beleidsagenda. In opdracht van COC Groningen & Drenthe.

 • separeren in de GGz: beleid, praktijk en toekomst. Een onderzoek naar de vorderingen in het terugdringen van separaties. In opdracht van Ministerie VWS. onderzoeker voor IVA, beleidsonderzoek en advies.

 • evaluatieonderzoek proces en product ouderennetwerken Tilburg. In opdracht van Tilburgse welzijnsorganisatie de Twern.

 • evaluatie en effectmeting van weerbaarheidstrainingen voor Tilburgse senioren. In opdracht van Tilburgse welzijnsorganisatie de Twern.

 • benchmark kwaliteit dienstverlening WMO-loketten. In opdracht van KBO Brabant.

 • onderzoek naar kwaliteit behandelplan, daginvulling, nazorg vanuit cliëntenperspectief GGz Leiden gesloten klinieken. In opdracht van GGz Leiden.

 • benchmark huisartsenzorg: kwaliteit zichtbaar maken. In opdracht van ministerie VROM en in samenwerking met STOEL. onderzoeker voor IVA.

 • geldbomen op zolder. Een onderzoek naar het sociale profiel van thuiskwekers van hennep. In opdracht van Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. onderzoeker voor IVA.

 • de strijd voor dierenrechten en tegen asiel- en vreemdelingenbeleid. Een belevingsonderzoek naar verschillen en overeenkomsten van radicaliseringprocessen van extremisten. In opdracht van Ministerie BZK. onderzoeker voor IVA.

 • voedingsbodem voor radicalisering bij kleine etnische groepen in Nederland. Een verkennend onderzoek in de Somalische, Pakistaanse, Koerdische en Molukse gemeenschappen in Nederland. In opdracht van Ministeries BZK en VROM/WWI. onderzoeker voor IVA.

 • onderzoek naar keuzemogelijkheden en informatievoorziening vanuit cliëntenperspectief GGz Duin- en Bollenstreek, ambulante zorg. In opdracht van cliëntenraad GGz Duin- en Bollenstreek.

 • CQ-I onderzoeken (>50) en kwaliteitsonderzoek naar wensen van cliënten in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. In opdracht van Cliënt & Kwaliteit.

 • handboek onderzoeksmethoden voor achterban cliëntenraden. In opdracht van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). onderzoeker voor IVA.

 • kwaliteitsonderzoek naar ervaringen van cliënten bij GGZ-Meerkanten kinder- & jeugdpsychiatrie. Onderzoek in opdracht van Kwadraad.

 • landelijk tevredenheidsonderzoek klanten Leger des Heils -vanuit cliëntenperspectief. In opdracht van Kwadraad.

 • beleidsonderzoek naar ‘Qat – hoe, waar en wijze waarop qathandel verloopt bij Tilburgse Somaliërs’. In opdracht van de gemeente Tilburg.
  In samenwerking met SEF, een Somalisch adviesbureau.


 • Onderzoek in Engeland/Nederland naar verhuisgedrag van Nederlandse Somaliërs naar Engeland. Voor Universiteit van Tilburg i.s.m. Ministerie van Justitie.

 

 • klik hier voor lopende zaken