EEVAA in ’t kort..

  • beleidsonderzoek
  • maatschappelijke vraagstukken rondom zorg
  • sociaal domein
  • streetlevel research
  • beleidsmakers, professionals en inwoners
  • cliĆ«ntenvisie
  • evaluatieonderzoek
  • GGZ, VZ, MO, OGGZ, vrouwenopvang, beschermd wonen ….
  • kernteam: flexibele schil aan expertise
  • onderzoek alsĀ beleidsfundering