EEVAA in ’t kort..

  • onderzoek vanuit cliëntvisie
  • streetlevel research
  • moeilijk bereikbare doelgroepen
  • cliëntenperspectief
  • beleidsonderzoek
  • zorgthema’s: GGZ, VZ, MO, OGGZ, vrouwenopvang, beschermd wonen ….
  • kernteam: flexibele schil aan expertise
  • onderzoek als beleidsfundering

  • NIEUW:pdf download logo  bevindingen onderzoek aangifte- en meldingsbereid van LHBT’s i.o.v. Gemeente Groningen en COC GD.