EEVAA in ’t kort..

  • onderzoek vanuit cliĆ«ntvisie
  • streetlevel research
  • moeilijk bereikbare doelgroepen
  • cliĆ«ntenperspectief
  • beleidsonderzoek
  • zorgthema’s (GGZ, VZ, MO, OGGZ, vrouwenopvang,….)
  • kernteam: flexibele schil aan expertise
  • onderzoek als beleidsfundering
  • Esther Van Den Reek