EEVAA in ’t kort..

  • beleidsonderzoek
  • sociaal domein
  • streetlevel research
  • beleidsmakers, professionals en inwoners
  • cliëntenvisie
  • evaluatieonderzoek
  • GGZ, VZ, MO, OGGZ, VO, BW, ….
  • kernteam: flexibele schil aan expertise
  • onderzoek als beleidsfundering